ลาลับแล้วทินกรของผองไทย
เสวยทิพย์เกริกไกรในแดนสรวง
ลาลับแล้วนฤบดินทร์ไทยทั้งปวง
เสด็จคืนสู่ห้วงฟ้าสุราลัย

ทุกดวงหน้าเทวษท่วมพิไรร่ำ
ทุกหนแห่งระงมงำเสียงร่ำไห้
น้อมประณตภูมิพลฯ พระภูวไนย
เป็นข้าฯ รองบาทไท้ทุกชาติเทอญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เรดแลบ จำกัด

เข้าสู่เว็บไซต์